Výrobní Družstvo Brumovice

Vítejte na stránkách webové prezentace
Výrobního družstva "Slezská Hořina" Brumovice.

Výrobní portfolio střediska PUR - Tepelně izolační desky a bloky

Tepelně izolační desky jsou vyráběny reakcí polyolů a isokyanátu s přídavkem retardéru, ekologickým vyvěnováním bez účasti freonů, kde je nadouvadleme CO2.

Polyuretanové bloky jsou vyrobeny ve formě volným pěněním, kde po vyzrání jsou řezány na sílu dle potřeb zákazníka. Vzniká tvrdá polyuretanová pěna, která je tvarově i rozměrově stálá, která je tvořena 90% uzavřených buněk s mimořádně tepelně izolačními vlastnostmi s výbornými difuzními vlastnostmi.

Tato PUR pěna je odolná vůči agresivním prostředím, zředěným kyselinám, olejům a rozpouštědlům. Není rovněž napadána hlodavci nebo plísněmi.

Objemová hmotnost desek 35, 40, 50 kg/m3
Difuzní součinitel μ 25
Základní rozměr desek 2000÷2400 x 1200 mm
Nadouvadlo CO2
Součinitel tepelné vodivosti 0,026 Wm/K
Pevnost v tlaku 0,17-0,23 MPa
Nasákavost za 24 hodin 2,04-2,84% obj.
Síla desek 5 mm ÷ 700 mm

Ceník desek

Tloušťka deskydo 100 m3do 300 m3nad 300 m3
50 mm a více 6 865.- 6 658.- Cena dohodou
20 mm - 49,9 mm 6 988.- 6 776.-
10 mm - 19,9 mm 7 609.- 7 380.-